Gemeentelijk beleid wooncoöperatie

Op deze pagina vindt u het beleid van diverse gemeenten in Nederland. Heeft uw gemeente ook een visie/actieplan over de wooncoöperatie? Laat het ons dan weten.

Gemeente Amsterdam

Eind mei 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam de uitwerking van het Actieplan wooncoöperaties gemeente Amsterdam. De hoofdlijnen hiervan werden eind 2019 opgesteld onder leiding van Maarten van Poelgeest. De gemeente wil dat over 25 jaar 10% van alle woningen in de stad in het bezit zijn van een wooncoöperatie. Om deze ambitie te realiseren moet het voor initiatiefnemers makkelijker worden om een locatie te vinden en financiering te verkrijgen. In mei 2020 presenteerde wethouder Laurens Ivens de uitwerking van het Actieplan, waarin deze knelpunten worden opgelost.

Allereerst presenteert de gemeente 13 locaties waar in de komende 4 jaar nieuwbouw wooncoöperaties gebouwd kunnen worden. Het vinden van een kavel is in het algemeen een groot knelpunt voor wooncoöperaties. Amsterdam maakt deze 13 kavels exclusief beschikbaar voor wooncoöperaties en rekent een aangepaste grondprijs.
Ook is de gemeente bezig met een bijpassend selectieproces, om te voorkomen dat initiatieven veel energie verliezen omdat ze er na een intensief selectieproces steeds naast grijpen.

Wooncoöperatiefonds
Naast het aanwijzen van locaties maakt de gemeente ook een wooncoöperatiefonds met een leencapaciteit van 50 miljoen euro beschikbaar. Uit dit fonds kunnen wooncoöperaties tegen marktconforme voorwaarden lenen. De gemeente gaat er vanuit dat de bewoners zelf 5% van de stichtingskosten inleggen en dat bij een bank tot 70% geleend kan worden. Met dit fonds voorziet de gemeentein het financieringsgat dat overblijft. Dit is een garantiestelling, en geen subsidie.

Solidariteitsfonds
Dit wooncoöperatiefonds moet op den duur overbodig worden. Nadat de leningen van een wooncoöperatie zijn afbetaald, gaat de vermogensopbouw door. Dit maakt het voor wooncoöperaties mogelijk om bij te dragen aan een solidariteitsfonds, waaruit op den duur nieuwe wooncoöperaties gefinancierd kunnen worden. Onderzocht wordt of de opzet van een (verplicht) solidariteitsfonds op den duur een haalbaar plan is. Het solidariteitsfonds is gebaseerd op het Zwitserse ‘Fonds de Roulement’ (roulerend fonds).

Voorwaarden
De gemeente stelt ook voorwaarden aan wooncoöperaties. Zo is het verboden om het vastgoed van de wooncoöperatie uit te ponden (doorverkopen aan een andere partij), is de huurstijging beperkt, worden er eisen gesteld aan de toewijzing en mag het opgebouwde vermogen in de wooncoöperatie alleen gebruikt worden voor de doelstellingen van de vereniging, zoals onderhoud en verduurzaming.

Gemeente Rotterdam

In het gemeentelijke actieplan coöperatieve woonvormen staan vijf acties:

  1. een goede basis creëren voor initiatieven
  2. communiceren over mogelijkheden van wooncoöperaties
  3. creëren van één gemeentelijk aanspreekpunt voor wooncoöperaties
  4. oprichten van een gemeentelijk expertteam met verschillende disciplines
  5. fysieke ruimte voor wooncoöperaties.

Bekijk het actieplan coöperatieve woonvormen voor een uitgebreide toelichting op de vijf acties – (Pdf, 6.3M)

Amsterdam IJburg
Foto: Alex Schröder