Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Klein Oers, Veldhoven

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

Klein Oers is een groep van circa 20 enthousiaste leden. Iedereen neemt deel aan een werkkring (b.v. Communicatiekring, Permacultuurkring, Leefgemeenschap, Energie, kern). Het initiatief is actief sinds 2016, maar vanaf begin 2020 worden grotere vooruitgangen geboekt.

Langgevelboerderijen

De wens was een wooncoöperatie in de buurt van Eindhoven. De gemeente Veldhoven was enthousiast over de plannen en stelde grond ter beschikking ten zuiden van het dorp Oerle. Oerle wordt door de lokale bevolking uitgesproken als Oers, vandaar de naam. Klein Oers krijgt een sociaal en gezellig karakter, te vergelijken met hoe buren in vroeger tijden samen leefden en voor elkaar zorgden. Klein Oers zal bestaan uit 5 grote langgevelboerderijen waarin elk 6 tot 8 woningen worden gerealiseerd. Ongeveer 40 woningen in totaal:

  • 20 huurwoningen die worden bekostigd door woningcorporatie ‘thuis. De corporatie wil het beheer graag uit handen geven;
  • 15 sociale koopwoningen;
  • 5 vrije koopwoningen (hoekwoningen).

In de wanden tussen de woningen kan simpel een deur geplaatst worden, om in de toekomst plaats te bieden voor mantelzorg. Alle woningen krijgen een eigen tuintje met schuurtje. De rest van het plan zal gemeenschappelijk worden gebruikt en ingericht met o.a. een permacultuurtuin.

Gemeentehuis

Naast de woonhoeves wordt er een gemeenschapshuis gebouwd met ruimte voor samen koken en eten. Hier ook gasten verblijven en gemeenschappelijke goederen gedeeld en gebruikt worden. Daarnaast is er ruimte om te ondernemen. Zo kunnen er workshops en cursussen worden gegeven en zijn er praktijkruimtes. Deze initiatieven zorgen voor cohesie met mensen van buiten.

Offgrid

De wens is om het project offgrid (zelfvoorzienend qua elektra, warmte en water) te realiseren. De toekomstige groep bewoners wil hun project op een duurzame en ecologische manier realiseren, waarbij comfort wordt behouden en voorzieningen worden gedeeld. Respect voor mens en dier en de aarde is daarbij vanzelfsprekend.

Het haalbaarheidsonderzoek is recentelijk positief afgerond. Hiertoe zijn drie workshops gehouden waaraan de leden van de Kernkring, de CPO begeleider, de architect, een afgevaardigde van de woningcorporatie en de gemeente Veldhoven hebben deelgenomen.

Volgende fase

Begin 2021 wordt de Vereniging opgericht en zal de intentieverklaring door de betrokken partijen ondertekend worden. De komende tijd zal de nadruk liggen op het uitzoeken en regelen van de financiële en juridische aspecten, waarbij het beheer van de huurwoningen door Klein Oers een belangrijk punt vormt. Om vervolgens zo spoedig als mogelijk tot definitieve aankoop van de grond en gang naar de notaris te kunnen overgaan.

Momenteel werken de diverse groepen aan vraagstukken als energie, water, stralingsarm, permacultuur, droogtoilet en compost. Hierbij wordt samenwerking gezocht met o.a. GEN Nederland (Global Ecovillage Network) en externe partijen. Om op deze wijze kennis te kunnen delen en tot uiteindelijke realisatie van het project Klein Oers te komen.
Op basis van de huidige planning zal de eerste spade in oktober 2021 in de grond gaan.

Meer informatie

Procesbegeleider: Warren van Hoof
Website: https://www.kleinoers.com/

Logo Klein Oers