Centraal Wonen het Punt, Wageningen

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

Centraal Wonen ’t Punt is in 1985 ontstaan op initiatief van bewoners die vanuit milieu- en sociale motieven ruimten en voorzieningen met elkaar wilden delen. Het project bestaat uit 46 huishoudens in verschillende typen woningen. De bewoners delen een grote binnentuin, een projecthuis, een werkplaats, logeerkamers met badkamer en bergingen en fietsenstallingen. Centraal Wonen betekent samen je directe woonomgeving vormgeven en beheren. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en voor het ontmoeten van je buren, ook door gezamenlijke activiteiten.

Vereniging Centraal Wonen ’t Punt

De bewoners vormen samen de vereniging Centraal Wonen ’t Punt. Zij overleggen over het leven in het project en wat daarvoor geregeld moet worden. De spullen voor gezamenlijk gebruik worden aangeschaft uit de contributie die de bewoners aan de vereniging betalen (inventaris projecthuis en -keuken, (tuin) gereedschap, speeltoestellen en speelzaal e.d.).

Centraal Wonen het Punt wil de woningen waarin zij al jaren wonen kopen van corporatie ‘Woningstichting Wageningen’. Ze willen het verkoopproces in 2021 afgerond hebben en zijn daarom in overleg met verschillende banken. Corporatie ‘Woningstichting Wageningen’ is bereid om de woningen te verkopen aan coöperatie Centraal Wonen het Punt.
De gedachte achter Centraal Wonen is: wonen in een betrokken omgeving met meer contact met je buren, samen activiteiten organiseren en gemeenschappelijke ruimtes en spullen delen. Het is een vorm van wonen waarbij meerdere huishoudens bewust kiezen om met elkaar te wonen.

Om deze gezamenlijke activiteiten te kunnen laten plaatsvinden betalen de bewoners mee aan de kosten van huur, inrichting en onderhoud van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en een eventuele gemeenschappelijke tuin. Van de bewoners wordt verlangd dat zij bereid zijn om tijd en werk in het project te steken. In Nederland zijn er op dit moment zo’n 70 CW-projecten in verschillende soorten en maten. Elk project heeft verschillende woningtypen. Zo zijn er ook levensloopbestendige woningen die het langer thuis kunnen blijven wonen mogelijk maakt. CW Het Punt wil de eigendomsvorm van huur naar coöperatieve koop omzetten.

Grootste knelpunt

Het grootste knelpunt op dit moment is de financiering. De ‘Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties’ biedt nog niet de mogelijkheden die het initiatief wenst en banken behandelen coöperaties als een zakelijke klant in plaats van een particuliere klant, met bijbehorende hogere rentepercentages.

Meer informatie

Procesbegeleider: Clemens Mol
Website: www.cw-wageningen.nl

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Logo CW het punt