Boschgaard, Den Bosch

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

Boschgaard wil nieuwbouw realiseren, met behoud van fundamenten, vloeren en een gedeelte van de muren van het voormalig buurtcentrum Patio in de A-wijk in Den Bosch. Het project is bestemd voor de woongemeenschap Boschgaard, met ruimte voor een sociaal centrum voor de buurt.

Beheervariant

Het gehele complex wordt van de woningcorporatie Zayaz gehuurd. Het gaat om de beheervariant van de wooncoöperatie, dus de bewoners willen zoveel mogelijk van het beheer op zich nemen. Het streven is om de panden over een aantal jaren van de woningcorporatie over te nemen. Hiertoe is een koopoptie in de overeenkomsten met Zayaz opgenomen.

Er is een haalbaarheidstoets afgerond, daarna is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Zayaz. De omgevingsvergunning is ingediend en verkregen van de gemeente. De laatste hand wordt gelegd aan het ontwerp en de begroting, waarna de bouwaanvraag ingediend kan worden. De bewonersgroep is voor 80% compleet, en wordt na de corona-crisis gecompleteerd.

Kenmerken gebouw

Er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van gebruikt bouwmateriaal, en de bedoeling is dat het zo CO2-neutraal mogelijk gebouwd wordt, en een lage ecologische voetafdruk heeft in gebruik.

De MOG-ruimtes (maatschappelijk vastgoed) zijn bedoeld voor gebruik door initiatieven uit de buurt en individuele buren. Het beheer hiervan zal ook samen met deze initiatieven en bewoners gedaan worden.

Rollen

Woningcorporatie Zayaz uit Den Bosch is eigenaar van het gebouw en financiert de verbouwing; Boschgaard is de initiatiefnemer en kartrekker. Boschgaard is leidend in de ontwikkeling en wil in de realisatie van het gebouw zoveel mogelijk zelf doen. Boschgaard kiest de architect, de aannemer en de bouwwijze. Boschgaard heeft het eigenaarschap, Zayaz het eigendom.

Wooncorporatie Zayaz werkt enthousiast mee om Boschgaard te verwezenlijken. Ze denkt goed en constructief mee. Door de jaren heen is de koudwatervrees steeds meer verdwenen. Er wordt ruimte gezocht binnen de kaders om problemen op te lossen.

Gemeente Den Bosch is enthousiast en werkt fijn mee. Voor de gemeente is het een nieuw idee, maar ze heeft zich flexibel en meewerkend opgesteld in de plannen.

maquette Boschgaard

Meer informatie

  • Procesbegeleider: Warren van Hoof
  • Website: Boschgaard

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Boschgaard Den Bosch