Leeuwenhoek, Delft

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

Wooncoöperatie 33Bovengronds gaat via nieuwbouw 33 betaalbare huurappartementen nabij het centrum van Delft mogelijk maken. Met de wooncoöperatie willen de initiatiefnemers voorzien in betaalbare woonruimte voor middengroepen. Bewoners zijn lid van en huren van een wooncoöperatie, die blijvend eigenaar is van de 33 woningen samen. Bewoners zijn nauw betrokken bij het initiatief en het beheer als waarborg dat ook in de toekomst de woningen zorgvuldig beheerd en betaalbaar blijven.

De driekamerappartementen zijn flexibel ontworpen en aanpasbaar te gebruiken. Een lift maakt dat ze ook geschikt zijn voor senioren. Deze doelgroep blijkt ook interesse te hebben. De appartementen krijgen een groene uitstraling, een gemeenschappelijke tuin met een duurzame energievoorziening en er is ruimte voor een aantal (elektrische) deelauto’s achter het gebouw.

Kleine ontwikkelaar

Het initiatief voor de wooncoöperatie ligt bij een kleine ontwikkelaar, die alle voorwerk doet, met de gemeente overlegt en de eerste plannen maakt. Op dit moment is er een ontwikkelingsovereenkomst met de gemeente Delft getekend voor een bouwlocatie en het voorlopig ontwerp van het gebouw is gereed. In overleg met de aspirant-leden en een notaris zijn statuten van de coöperatie opgesteld. Er zijn diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor aspirant-leden geweest. De wooncoöperatie stelt zich tot doel om brede doelgroepen in het middensegment te huisvesten. De coöperatie is nog op zoek naar enkele aspirant-leden.

Grootste uitdaging

De financiering is de grootste uitdaging. Om het project mogelijk te maken, wordt van de toekomstige bewoners een relatief hoge eigen inleg gevraagd van 50.000 euro. Bij mutatie ontvangen de huurders dit bedrag terug met een bescheiden rendement. Er lijken voldoende gegadigden om een dergelijke inleg mogelijk te maken bij ingang huurovereenkomst na oplevering. Om ook voldoende middelen te hebben in de fase van voorbereiding en realisatie, is er een beroep gedaan op een maatschappelijk investeringsfonds in Delft. Mogelijk kan hierdoor ook de bijdrage ten tijde van bewoning zelf omlaag, waardoor bewoning voor meer groepen mogelijk wordt.

De stichtingskosten zijn berekend, er is een opzet gemaakt van de exploitatie en er is een financieringsplan. Er is een aanbieding van een bank voor de hypothecaire financiering van 70% van de investering en er is in beginsel overeenstemming met een bouwer, die een deel van de voorbereidingskosten gaat financieren. De start bouw is gepland in het najaar van 2021.

Leeuwenhoek Delft

Meer informatie

Procesbegeleider en initiatiefnemer): Eric Amory
Website (niet van initiatief zelf): https://nieuwdelft.nl/portfolio/wooncooperatie/
Website (van het initiatief): https://33bovengronds.nl/

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

33-logo-200