Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Wijland Woonpioniers

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

Wijland Woonpioniers is een wooncoöperatie die een ecologische woongemeenschap van ongeveer 20 betaalbare woningen wil realiseren in de omgeving van Nijmegen. De vereniging is in 2019 opgericht en bestaat uit 9 leden, waarvan drie bestuurders. Daarnaast staan er 300 mensen op de geïnteresseerdenlijst. Het programma van eisen, de businesscase en het huishoudelijk reglement zijn uitgewerkt en is een website gelanceerd.

Wijland wil betaalbaar wonen met een gedeelde visie op het gebied en de inrichting van hun ideale leefomgeving, gericht op ontmoeting, verbinding, zelforganisatie en onderlinge solidariteit.

Ecologisch bouwen en leven

Tevens willen ze ecologisch bouwen en leven. Wijland gaat circulair bouwen, en is momenteel een van de proefprojecten bij een project van RVO, de ‘buyer group circulaire nieuwbouwwoningen’. RVO biedt ondersteuning bij circulaire nieuwbouwprojecten.

Grootste uitdaging

De grootste uitdaging op dit moment is het vinden van betaalbare grond. Dat kan een kavel zijn, of herbestemming van een bestaand gebouw. Eerdere gesprekken met twee gemeenten in de buurt van Nijmegen waren veelbelovend, maar hebben in de laatste fase niets concreets opgeleverd.

Wijland Woonpioniers

Meer informatie

Procesbegeleider: Clemens Mol
Website: https://www.wijlandwoonpioniers.nl/

Kavel te koop?

Wijland Woonpioniers is nu in de buurt van Nijmegen op zoek naar een kavel van minimaal 4000m2, waar ze sociale en middeldure huurwoningen kunnen realiseren voor tenminste 20 huishoudens Ook bestaande gebouwen of kavels die een herbestemming kunnen krijgen, hebben de interesse. Ze komen hiervoor graag in contact met gemeenten, projectontwikkelaars, makelaars, corporaties of particulieren die hen aan een dergelijke locatie kunnen helpen:
communicatie@wijlandwoonpioniers.nl, of 06 – 82 35 51 31.