Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Markvelde, Twente

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

Markvelde is een buurtschap met ongeveer 1.000 inwoners nabij Diepenheim in de gemeente Hof van Twente. In 2018 sloot, na 350 jaar onderwijs, de enige school in de buurtschap, wegens gebrek aan leerlingen. Markvelde is een actieve gemeenschap zonder verdere voorzieningen; de school was eigenlijk het centrale punt in het buurtschap. Naast de school ligt een sportveld, dat nu vrijgevallen is. Hier worden woningen voor starters gerealiseerd.

Stichting Markvelds Belang

De Stichting Markvelds Belang richt zich op het behouden van een leefbaar gebied. Eén van de speerpunten is het bouwen van woningen voor starters. De gemeente stelt het sportveldterrein ter beschikking en de stichting wil daar nu middels een wooncoöperatie 5 woningen voor jongeren realiseren. De stichting zorgt voor financiering, en straks voor exploitatie, toewijzing en beheer.

Flexibiliteit

Om te zorgen dat de woningen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de beoogde doelgroep worden de huurcontracten met een tijdelijk huurcontract aangeboden voor maximaal vijf jaar. Zo krijgen starters een plek in de plaats waarmee ze zich verbonden voelen, maken ze de eerste stap in hun wooncarrière en krijgen ze direct ook de tijd om zich voor te bereiden op een volgende woning.

Gemeente

De gemeente is erg positief en heeft de intentie geuit de grond beschikbaar te stellen. Na het beschikbaar stellen van de grond neemt de stichting alle taken voor de ontwikkeling op zich.

Meer informatie

Procesbegeleider: Mieke Hanemaaijer
Website: http://www.markveldsbelang.nl/

Logo markbeldsbelang