De Nieuwe Meent (dNM), Amsterdam

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

De Nieuwe Meent is een van de eerste pilotprojecten voor wooncoöperaties die de gemeente Amsterdam heeft geïnitieerd. In het Actieplan Wooncoöperaties reserveert de gemeente dertien bouwlocaties, die gedurende de komende paar jaar worden vrijgegeven. Alleen wooncoöperaties kunnen hier via een tender (onderbouwde prijsvraag) op reageren.

Na een tender heeft het initiatief het Archimedesplantsoen-perceel in Watergraafsmeer toegewezen gekregen. De bouwplannen zijn inmiddels goedgekeurd en er ligt een intentieverklaring van een bank voor een lening van 75% van de stichtingskosten van zo’n 6,5 miljoen. Momenteel loopt een actie voor een crowdfunding actie, waarbij het publiek obligaties kan kopen of kan doneren. Het doel is om uiterlijk half 2021 450.000 euro opgehaald te hebben; dat is circa 7 procent van de bouwkosten. Voor meer informatie hierover kan er worden gemaild met crowdfunding@nieuwemeent.nl.

Omvang pilot

Het project zal straks bestaan uit 40 wooneenheden, waarvan negen studio’s en zes woningen met twee verdiepingen voor gezinnen. In de toren komen woongroepen: vijf verdiepingen met telkens vijf woonunits, waar bewoners samen voorzieningen delen. Alle bewoners delen een tuin en op de begane grond en een gezamenlijke woonruimte met professionele keuken. Er komt ook een niet-woonruimte van 180 m2 met een openbare functie, de invulling hiervan wordt nog nader bepaald.

Doel en planning pilot

Doel is om door het samenbrengen van betaalbare woningen, gemeenschappelijk wonen, sociale zorg en solidariteit, bij te dragen aan een duurzame, inclusieve en eerlijke samenleving.

Volgens de planning start de bouw in oktober 2021. De eerste bewoner zal er dan voorjaar 2023 wonen. Er werken vijf verschillende werkgroepen aan het project: Community, Design, Financiën, Legal en Media. Het initiatief wordt begeleid door verschillende professionals.

200614 Axo CROP

Meer informatie

Procesbegeleider: Jasper Klapwijk
Website: De Nieuwe Meent

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Logo-de-Nieuwe-Meent