Waddenwonen, Schiermonnikoog

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

Op de Waddeneilanden ontbreekt het aan geschikte en betaalbare huisvesting voor jonge werknemers, veelal werkzaam in de horeca, en voor lokale starters. Hierdoor is er weinig toekomstperspectief voor jongeren op de eilanden. Het initiatief op Schiermonnikoog wil een combinatie van nieuwe koop- en huurwoningen realiseren.

De mogelijkheden om dat coöperatief te doen, worden verkend met de gemeente en een dertigtal geïnteresseerden. Deze meldden zich na een eerste, noodgedwongen digitale, voorlichtingsbijeenkomst in december 2020 die door vijfenveertig mensen werd bezocht.

Subsidie

Het initiatief heeft een subsidie gekregen van het Provinciale Mienskipsfûns (IMF) Streekwerk Waddeneilanden voor een eerste verkenning. Over een vervolgproject en subsidiëring moet nog met de provincie Fryslân worden gesproken. Met de gemeente wordt gezocht naar een geschikte bouwlocatie. Het uitbreidingsplan ten oosten van het dorp Schiermonnikoog biedt kansen. Op termijn komen ook inbreidingslocaties die met de gemeente zijn geïnventariseerd, aan de orde.

Inventarisatie

Momenteel wordt zowel verkend wat wensen zijn van de huidige belangstellenden, als de consequenties voor de bewoners van de toekomst. De gemeente, de politiek en werkgevers op het eiland zijn positief over het initiatief.

Als het model in ontwikkeling succesvol is en een structurele oplossing blijkt, kan deze als voorbeeld dienen voor de andere Waddeneilanden.

WaddenWonen Schiermonnikoog

Meer informatie

Procesbegeleider: Robert Visser

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.