De BinnenHaven, Almere

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

In Almere Haven worden ongeveer 90 duurzame woningen én een duurzame buurtgemeenschap gebouwd. Dit nieuwe hofje is in eerste instantie bedacht voor mensen uit Almere Haven, hun kinderen of ouders die graag dicht in de buurt willen blijven wonen. Er komen gezinswoningen, woningen voor alleenstaanden, stellen en woongroepen. Je woont rondom een gemeenschappelijke binnentuin en er zijn gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een logeerwoning (maar ook voor mensen uit de buurt die tijdelijk een beetje zorg nodig hebben), een buurtkamer of een klusschuur. De BinnenHaven is een winnende inzending van de Who Cares-prijsvraag van de Rijksbouwmeester uit 2017.

Vereniging Wooncoöp De Binnenhaven

Vereniging Wooncoöp De Binnenhaven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Almere. Het bestuur van de vereniging wordt momenteel gevormd door architect Peter van Assche, SLA architecten, buurtontwikkelaar Lars Mosman DubbeLL-buurtontwikkelaars, toekomstige bewoner Jeroen Lindersen buurtbewoner Marjan Heidstra. Op dit moment wordt er getekend, gerekend en bewoners met sociale pit gezocht.

Vereniging Wooncoöp De Binnenhaven werkt aan sociale duurzaamheid, maar is ook duurzaam in energie en materiaalgebruik. De woningen worden zoveel mogelijk circulair gebouwd. Dat betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van toxische materialen en dat er zo min mogelijk afval geproduceerd wordt.

Financiering

De financiering van de bouw wordt mogelijk met een collectieve hypotheek geregeld, waarbij ook andere financiers een rol zullen spelen. Hiervoor vraagt de bank of een andere financier wel een eigen bijdrage. Dit geld krijgt de bewoner terug als deze verhuist. Als de eigen bijdrage niet geheel betaald kan worden, wordt gekeken of een alternatieve aanvullende financiering mogelijk is. Eind 2022 of begin 2023 wordt De Binnenhaven opgeleverd. Tevens wordt er – na goedkeuring van de gemeente Almere op de plannen – mogelijk een aanvraag bij het Stimuleringsfonds Wonen en Zorg van VWS gedaan.

Rol gemeente

De gemeente Almere heeft de intentie de grond (onder voorwaarden) te gunnen aan de vereniging. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de definitieve doorgang van het project door middel van de gunning van de grond aan dit initiatief. De discussie over de grondprijs en aanvullende randvoorwaarden loopt. Begin januari 2021 is een belangrijk moment.

De BinnenHaven is in gesprek met enkele particuliere zorginstellingen (veelal ouder-initiatieven). Dit zijn veelal verkennende gesprekken waarbij nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt.

144-Who-Cares-schetsontwerp-bureau-SLA-courtyard-housing-1024x597
Blik op de gemeenschappelijke ruimte en een binnenstraat van het uitgewerkte prijsvraagontwerp. Bron: Bureau SLA

Meer informatie

Procesbegeleider: Lars Mosman
Website: www.bureausla.nl/project/who-cares-bloemkoolburenbond-in-almere-haven

Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.