Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Achterhoekse Wooncoöperatie U.A.

Pilot Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperatie Platform31

De Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC) creëert woonruimte voor jongeren in diverse kleine kernen in de Achterhoek. De woningen van 50-60 m² zijn verplaatsbaar en bedoeld voor jongeren die een binding hebben met de woonkern. Dit geeft een oplossing voor jongeren die moeilijk aan een betaalbare woning kunnen komen in de Achterhoek. In de Achterhoek als regio, en de kleine kernen in het bijzonder, is de laatste jaren en zal ook in de komende jaren nauwelijks worden gebouwd vanwege de verwachte vergrijzing/krimp. Uit een recent woonbehoefteonderzoek van de regio blijkt echter dat in een gemiddelde kern van duizend inwoners ongeveer 20 huizen tekort zijn.

Regionaal organisatiemodel

De Achterhoek telt 7 gemeenten met ongeveer 80 kernen. Elke kern met een belangenvereniging kan zich als lid aansluiten bij de overkoepelende Achterhoekse Wooncoöperatie U.A. (U.A. staat voor uitgesloten aansprakelijkheid, de leden kunnen dan niet aansprakelijk worden gesteld). Een aantal heeft dat al gedaan. De gemeente Aalten bouwt in 5 kernen op eigen gemeentegrond telkens 2 woningen, die betaalbaar en verplaatsbaar zijn. Vervolgens wordt het ‘recht van opstal’ van de grond aan de AWC verkocht voor een periode van 15 jaar. De AWC verkrijgt voor de periode van 15 jaar het eigendom van de woningen en zorgt voor de exploitatie en het beheer. In feite verzorgt de gemeente op deze wijze de financiering. De lokale belangenvereniging (Dorpsbelangen) verzorgt de toewijzing waarbij sociale en/of economische binding aan de kern voorop staat.

In een andere Achterhoekse gemeente (Berkelland) ligt het dorp Rekken, waar een voormalig café met zalencomplex wordt verbouwd tot 7 woningen, voor zowel senioren als jongeren. Ook het dorp Rekken is lid van de AWC. De formule van de AWC is een groeimodel: elke kleine kern kan een afdeling worden van de Achterhoekse Wooncoöperatie met een eigen toewijzingsbeleid.

Flexibiliteit

De jongeren krijgen een tijdelijk huurcontract (jongerencontract) van maximaal 5 jaar als ze jonger zijn dan 28 jaar, zodat ook de volgende generatie jongeren aan de beurt komt. Mensen die een sociale of maatschappelijke binding hebben met de kern waar ze willen wonen gaan voor. Na 15 jaar komt het recht van opstal te vervallen, waardoor de gemeente de grond en de woningen weer in eigendom krijgt, tenzij het project wordt verlengd. De jongeren mogen tegen een maandhuur, waarmee onder andere het recht van opstal aan de gemeente wordt betaald, de woningen in gebruik nemen. Richtprijs voor de huur is nu 525 euro per maand.

Financiën

De oprichting en startfase van de wooncoöperatie wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Berkelland, provincie Gelderland, ProWonen, LVKK en Vereniging DKK Gelderland. Op dit moment zijn de eerste 10 ‘Uuthuuskes’ in de gemeente Aalten besteld. Ze worden in het voorjaar 2021 verwacht.

Compacte woningen

De huisjes worden ontworpen en gemaakt door The New Makers uit Delft. De compacte woningen zijn gemaakt van houten panelen en zijn gasloos, duurzaam en compleet afgewerkt. Het Delftse bedrijf werkt samen met aannemer WAM & Van Duren uit Winterswijk. Na montage in de fabriek in Winterswijk kunnen de woningen in één dag geplaatst worden. De eerste bewoners zijn inmiddels ook geselecteerd.

Uuthuuskes
Een impressie van twee mogelijke Uuthuuskes vanuit de lucht boven Lintelo. © WAM & Van Duren

Eerste ‘Uuthuuskes’ in beheer bij de Achterhoekse WoonCoöperatie

26 mei 2021
Dinsdag 11 mei zijn de eerste flexwoningen in de gemeente Aalten geplaatst. Nu nog twee, maar er volgen er meer. De Achterhoekse WoonCoöperatie die deze woningen beheert, is een van de dertien deelnemende pilots aan het Hernieuwd Actieprogramma Wooncoöperaties van Platform31.

Meer informatie

Procesbegeleider: Mieke Hanemaaijer
Coördinator AWC: Peter van Heek, petervanheek@dkkgelderland.nl
Website: https://dkkgelderland.nl