Kennisdossier Armoede en schulden

Steeds meer huishoudens kwamen de afgelopen jaren in de problemen vanwege de toenemende inflatie en de hoge energieprijzen. Cijfers van het Centraal Plan Bureau uit 2023 laten zien dat in Nederland 4,8 procent van de mensen in armoede leeft. In 2015 was dit nog 6,3 procent. Voor kinderen in armoede is dit percentage 6,2 procent (van 9.1 procent in 2015). Het aantal huishoudens met problematische schulden was in 2023 8,8 procenten schommelt sinds 2015 rond de 8 procent. Eind 2023 kondigde de regering extra maatregelen aan waarmee het aantal Nederlanders dat in armoede leeft gelijk moet blijven en het aantal kinderen in armoede daalt 5,1 procent.

Met de groeiende belangstelling voor het thema bestaanszekerheid vanuit zowel de politiek als maatschappelijke organisaties is er ook een hernieuwde focus op inkomenszekerheid en (het tegengaan) van armoede en schulden. Met de sterk toegenomen inflatie en de hoge energieprijzen van de afgelopen jaren zijn meer huishoudens in de knel gekomen.

Gemeenten zagen zich de afgelopen jaren genoodzaakt om inwoners, ondernemers en maatschappelijke voorzieningen die financieel in de knel zitten te ondersteunen. Onder hen ook steeds meer zogenaamde ‘werkende armen’, werknemers en ondernemers die het hoofd niet of nauwelijks boven water weten te houden. Veel gemeenten bemerkten dat het ingewikkeld is om deze groepen te bereiken. Zij kennen ze niet en stuiten vaak op wantrouwen, schaamte en trots.

Doel van het kennisdossier

In dit kennisdossier vind je een bundeling van de meest actuele en relevante inhoudelijke kennis rond de thema’s inkomenszekerheid en armoede en schulden. Het kennisdossier ondersteunt (lokale) bestuurders, beleidsmedewerkers, professionals en andere geïnteresseerden in hun werk. In dit dossier vind je relevante cijfers over de situatie in Nederland en de laatste stand van zaken rond de wet- en regelgeving, nieuws, actuele publicaties en goede voorbeelden. Op een aantal deelonderwerpen zoomen we in, zoals vroegsignalering, jongeren, werkende armen en beeldvorming en taal. We hebben daarbij vooral aandacht voor de beleidsmogelijkheden van gemeenten en haar partners.

pexels-schulden