Kennisdossier Stedelijke vernieuwing

Al ruim 100 jaar investeert Nederland in de meest kwetsbare wijken. Ook de laatste jaren hebben gemeenten steeds meer aandacht voor gebiedsgericht beleid, ongelijk investeren voor gelijke kansen, domeinoverstijgend samenwerken, resulterend in een brede wijkaanpak. Sinds 2022 staat de leefbaarheid van kwetsbare wijken ook weer op het netvlies van het Rijk, met als resultaat het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De huidige trend richting wijkaanpak staat niet op zichzelf, maar komt voort uit eerdere ontwikkelingen. Om te begrijpen hoe we op dit punt zijn aangekomen, brengt de publicatie ‘80 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak’ de belangrijkste ontwikkelingen vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu in kaart. Dit dossier biedt houvast aan een nieuwe generatie stedelijke vernieuwers en gevestigde wijkaanpakkers. Kortom: voor iedereen die wil voortbouwen op de rijke geschiedenis die ons land kent.

Leeswijzer

Huidige opgaven en beleidsoplossingen staan niet op zichzelf, maar komen voort uit eerdere ontwikkelingen. Om te begrijpen hoe we tot dit punt gekomen zijn, beschrijft ‘80 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak’ de belangrijkste ontwikkelingen van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Behalve de ontwikkelingen beschrijven we een aantal terugkerende ideeën met betrekking tot stedelijke vernieuwing, zoals het idee van de gemengde wijk en het concept ‘leefbaarheid’. Dat beschrijven we in de kaders tussen de hoofdstukken in. De structuur van dit dossier volgt de lijn van de geschiedenis, zoals weergegeven in onderstaand tabel.

De auteurs hopen dat het overzicht in deze uitgave houvast biedt aan een nieuwe generatie stedelijke vernieuwers, maar ook aan gevestigde wijkaanpakkers en iedereen die gedreven is voort te bouwen op de rijke geschiedenis die ons land kent. Vooral ook hopen we te inspireren om lessen te leren uit het verleden en verder te kijken dan wat al geprobeerd is.

tabel-stedelijke-vernieuwing
(klik voor vergroting)
DSC 0932
Cover-80-jaar-stedelijke-vernieuwing-en-wijkaanpak
Download longread