Kennisdossier Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing – het werken aan de vitaliteit van steden door het verval van wijken of buurten tegen te gaan – kent een lange beleidstraditie. Het kennisdossier Stedelijke vernieuwing geeft u een gestructureerd beeld van de beleidsontwikkeling, de huidige trends en het speelveld waarin partijen in de wijk vandaag de dag opereren. We laten zien hoe vanaf de Tweede Wereldoorlog beleidsmatig is omgegaan met de opgave om wijken veilig, leefbaar en aantrekkelijk te maken en wat dit betekent voor het hier en nu. Met publicaties, praktijkvoorbeelden en blogs vertalen we deze kennis naar de dagelijkse praktijk van beleidsmakers en professionals.

Platform31 en haar rechtsvoorgangers KEI, NIROV, SEV en NICIS zijn al decennia actief op dit thema. Het kennisdossier neemt u mee langs de belangrijkste ontwikkelingen in verleden en heden. Gebieden waar de vernieuwing van de stad niet vanzelf gaat, staan in dit dossier centraal. De longread kunt u online lezen of als doorlopende tekst in een pdf downloaden.

Leeswijzer

Dit kennisdossier geeft inzicht in de uitdagingen waarvoor gemeenten staan om hun wijken leefbaar te maken en te houden. Daarnaast biedt het inspiratie door oplossingsrichtingen en praktijkvoorbeelden. Omdat het huidige beleid voortkomt uit eerdere ontwikkelingen, schetsen we in dit kennisdossier de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en wijkaanpak sinds de Tweede Wereldoorlog. De navigatiebalk links beschrijft de structuur van dit kennisdossier. Naast de belangrijkste beleidsprogramma’s uit de afgelopen driekwart eeuw een beknopte inleiding, de stand van de leefbaarheid anno 2020 en een hoofdstuk met lessen en terugkerende dilemma’s uit 75 jaar leefbaarheid en wijkaanpak.

perioden-beleid
DSC 0932
cover-75-jaar-stedelijke-vernieuwing-en-wijkaanpak
Download longread (pdf, 0,6 MB)