Naoorlogs wijkenbeleid (1945-1995)

Na de Tweede Wereldoorlog was alle beleidsaandacht gericht op de wederopbouw. De woningnood was groot, het aanjagen van de woningproductie stond centraal. Later verschoof het accent naar het tegengaan van het verval van de binnensteden: eerst vooral met fysieke investeringen, waarna het besef ontstond dat er ook een sociale opgave lag.

wijkenbeleid