Naoorlogs wijkenbeleid (1945-1995)

Na de Tweede Wereldoorlog is alle beleidsaandacht gericht op de wederopbouw. De woningnood is groot, het aanjagen van de woningproductie staat centraal. Later verschuift het accent naar het tegengaan van het verval van de binnensteden: eerst vooral met fysieke investeringen, waarna het besef ontstaat dat er ook een sociale opgave lag.

wijkenbeleid