Publicaties over stedelijke vernieuwing

Publicaties van Platform31

80 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak

Update januari 2024

Al ruim 100 jaar investeert Nederland in de meest kwetsbare wijken. Met het NPLV is een nieuwe fase ingezet. Om te begrijpen hoe we op dit punt zijn aangekomen, brengt de publicatie ‘80 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak’ de belangrijkste ontwikkelingen vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu in kaart. Deze uitgave biedt houvast aan een nieuwe generatie stedelijke vernieuwers en gevestigde wijkaanpakkers.

Download de publicatie
--

Leren van elkaar in tijden van verandering

juni 2023

In kwetsbare wijken kan verduurzaming een hefboom zijn om leefbaarheid te verbeteren. Het programma Verduurzaming van kwetsbare wijken vindt inspiratie in Canada. Daar helpt een holistische benadering bij de aanpak van een opeenstapeling van sociale en fysieke opgaven.

Lees verder


Een verkenning naar brede welvaartsindicatoren in gebiedsgerichte aanpakken

mei 2023

Dit rapport verkent in welke mate brede welvaartsindicatoren zijn terug te vinden in drie gebiedsgerichte programma’s: het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, het Nationaal Programma Heerlen-Noord en het Masterplan Amsterdam Zuidoost.

Lees verder


Financiële strategie voor de wijkaanpak

maart 2023

Deze longread biedt een inkijk in de belangrijkste lessen en inzichten voor het opzetten van een financiële strategie voor een integrale gebiedsgerichte aanpak.

Lees verder


Kosten? Waarde!

oktober 2022

Leer van wat de stadsvernieuwers van 40 jaar geleden te vertellen hebben, wat nu relevant is voor de aanpak van de aardgasvrije wijken.

Lees verder


Slagkracht in de wijk

september 2022

Dit praktijkboek helpt gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners op weg bij het opzetten van een slagvaardige, meerjarige wijkaanpak.

Lees verder


Ondermijning in de wijk
juli 2022

Inspiratieboek voor gemeenten die met repressie en preventief beleid de strijd aanbinden met ondermijning in kwetsbare wijken.

Lees verder


Wegwijzer bij het wikken en wegen van woningcorporaties

maart 2022

Voor corporaties die maatschappelijke impact willen meewegen bij besluitvorming over projecten en investeringen.

Lees verder


Integraal werken in de wijk

november 2021

Ideeën van kennisinstellingen en gemeentelijk adviseurs over doorontwikkeling van integraal werken.

Lees verder


Organisatievormen in het wijkgericht werken

juni 2021

Handvatten voor beleidsmakers en wijkambtenaren die wijkgericht (willen) werken.

Lees verder


Hoe maak ik een buurtagenda?

juni 2021

Zeven bouwstenen voor een vliegende start bij het opstellen van een buurtagenda.

Lees verder


Balanceren en bijeenbrengen: verbinders in de gebiedsgerichte aanpak

april 2021

Magazine over de kwaliteiten van stedelijke verbinders en hoe je ze optimaal kan ondersteunen.

Lees verder


Werken aan opgaven in de wijk

november 2020

Onderzoek naar gebiedsgerichte samenwerking in gemeenten, met voorbeelden, geleerde lessen en aanbevelingen.

Lees verder


Wijk in zicht

maart 2020

Kwalitatief onderzoek in elf kwetsbare wijken naar de effectiviteit van beleid om deze wijken vitaal te maken en te houden.

Lees verder


Omdat veel belangen samenvallen

januari 2020

Hoogleraar Anke van Hal wijst ons in haar essay op de winst van een langetermijnvisie in kwetsbare wijken.

Lees verder


DSC 0932