Wederopbouw en stadssanering (1945-1970)

Kort na de Tweede Wereldoorlog is alle aandacht in steden gericht op herstel van de oorlogsschade. In de jaren vijftig verschuift het beleid in de steden richting sanering en krotopruiming. Overal worden ‘krotten’ in oude wijken gesloopt om plaats te maken voor veelal economische functies (reconstructie), zoals grootschalige kantoorpanden, moderne winkelboulevards, verkeersdoorbraken en parkeergarages. Een belangrijk motief is de drang om de binnensteden tot een economisch centrum te ontwikkelen. De volkshuisvestelijke problemen in de oudere binnenstadsbuurten probeerde men vooral op te lossen door middel van afbraak. Voor bewoners uit saneringsgebieden werden op grote schaal nieuwe uitbreidingswijken gebouwd aan de randen van de stad.

De aflevering ‘Stad’ van het NPO-programma Onzichtbaar Nederland geeft deze ontwikkeling uitermate beeldend weer voor onder andere de binnenstad van Utrecht.

wederopbouw