Kennisdossier Woningmarkt

Er speelt veel op de woningmarkt en het thema wonen staat hoog op alle agenda’s. Er zijn tekorten voor allerlei groepen, uit de pan rijzende (huur/koop)prijzen en een forse bouwopgave van ongeveer 75.000 woningen per jaar. De woningmarkt is ook niet meer dezelfde als tien jaar geleden. Er is een toenemende behoefte aan flexibele woonvormen en contracten, steeds vaker worden verschillende type mensen in een woongebouw gehuisvest (magic mix) en steeds vaker worden woningen gedeeld om aan de woningvraag te voldoen. Ook zijn er nieuwe huisvesters bijgekomen en er wordt nagedacht over de toekomst van het sociale woningstelsel.

Als Platform31 zijn we breed aangehaakt op het thema woningmarkt. In dit kennisdossier focussen we op enkele belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken. Per thema leest u wat er speelt, wat daarvan de achtergrond is, welke onderzoeken of experimenten Platform31 uitvoert en welke inzichten we vergaarden.

De thema’s in dit kennisdossier zijn: Woningwet, sociale woningstelsel, realisatie woningen, particuliere huurmarkt & vrije sector, koopsector, flexibel wonen, souterain: onderkant van het wonen, woningdelen en het Wooncongres. In het navigatievenster aan de linkerkant van deze pagina staan alle thema’s inclusief subthema’s.

woningmarkt verandert snel