Huurachterstanden voorkomen

In Nederland leven veel mensen die moeilijk kunnen voldoen aan de betaling van hun maandelijkse rekeningen. De hoogte van de schulden en het aantal schuldeisers stegen de afgelopen vijf jaar behoorlijk (NVVK, 2018). Het jaarverslag van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), laat zien dat er in 2018 86.200 personen zijn aangemeld voor schuldhulpverlening. Dat is ondanks de hogere gemiddelde schuld een daling van ongeveer 10 procent ten opzichte van 2017. De daling in het aantal personen dat is aangemeld voor schuldhulpverlening is waarschijnlijk te danken aan het verbeterde economische klimaat. De voornaamste schuldeisers zijn: de Belastingdienst, zorgverzekeraars, gemeentelijke en regionale belastingen, Centraal Justitieel Incassobureau en banken. Incasso-ondernemingen functioneren in een groot deel van de gevallen als uitvoerende partij in opdracht van de schuldeisers. Woningcorporaties zijn ten opzichte van het NVVK jaarverslag 2017 uit de top 6 van schuldeisers verdwenen.

Daling huurachterstanden

De landelijke daling van het aantal huishoudens met schuldhulpverlening, is al langer terug te zien in de huurachterstanden bij woningcorporaties. De cijfers in vergelijking met de jaren daarvoor laten al enkele jaren een dalende lijn zien. Dat is positief voor woningcorporaties en betekent dat, in 2018 ten opzicht van 2017, het totale bedrag aan huurachterstanden met ongeveer zeven procent daalde en het aantal huisuitzettingen met 23 procent daalde (Aedes, 2019). Het jaar daarvoor daalde het aantal huisuitzettingen met tien procent en was er ook een daling van 23 procent in het aantal huisuitzettingen. Woningcorporaties zijn de afgelopen jaren een actiever incassobeleid gaan voeren. Desalniettemin kampen woningcorporaties met hoge huurachterstanden. In 2017 hadden ze in totaal 207 miljoen euro aan niet-ontvangen huurinkomsten.

Maatregelen tegen huurachterstanden

Platform31 onderzocht in 2018 welke maatregelen woningcorporaties nemen om de huurachterstanden te voorkomen, signaleren en/of op te lossen.. Dit resulteerde in een overzicht aan maatregelen, waarmee corporaties elkaar kunnen inspireren. Hieronder een opsomming van de maatregelen.

Huurachterstanden voorkomen

 • Advies over betaalbare huurprijs
 • Uitleg over omgang met geld
 • Herinnering
 • Datum voor automatische incasso afstemmen op huurder
 • Kwijtschelding huurverhoging
 • Tijdelijke) huurkorting
 • Verhuisoptie

Huurachterstanden signaleren

 • Alert zijn op specifieke huurders
 • Verantwoordelijkheid in buurtteams
 • Samenwerking corporaties en gemeente
 • Samenwerking meerdere mogelijke schuldeisers

Huurachterstanden oplossen

 • Huur inhouden op uitkering
 • Maatwerk betalingsregelingen
 • Hulp bij thuisadministratie
 • Stres-sensitieve aanpak

Lees meer over de inhoud van de maatregelen in het rapport Huurachterstanden: voorkomen is beter dan genezen.

DSC 0765