Kennisdossier Lokaal woonwagenbeleid

Het landelijke Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid dat het ministerie van BZK in 2018 invoerde, heeft gemeenten aan het werk gezet om tot een nieuw mensenrechtenproof visie- en beleidsstuk over het woonwagenbeleid te komen. Ook moeten gemeenten aan de slag om in de woonbehoefte van woonwagenbewoners te voorzien. Maar hoe krijgen zij de vraag naar standplaatsen in beeld en wanneer is aan het beleidskader voldaan? En hoe zorg je dat er daadwerkelijk nieuwe standplaatsen gerealiseerd worden?

Platform31 startte in 2019 met een kennis- en leerprogramma dat gemeenten voedt met kennis en best practices. Ook biedt het programma de mogelijkheid tot uitwisseling en om samen te leren. Daarbij worden ook andere lokale stakeholders betrokken, zoals corporaties en woonwagenbewoners zelf. De kennis die Platform31 opdeed, is terug te vinden op de website van Platform31. Daar vindt je actuele praktijkvoorbeelden, tips-artikelen, opinie en verdieping.

In dit kennisdossier vindt je aanvullende artikelen en publicaties van derden, veelgestelde vragen over woonwagenbeleid, praktijkvoorbeelden van lokaal woonwagenbeleid van gemeenten.

Actueel

Nieuw onderzoeksrapport naar huisvestingsproblematiek bij woonwagenbewoners

08 april 2024

De nationaal coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCDR) heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de voortdurende huisvestingsproblematiek in Nederland van mensen die in woonwagens wonen. Zij doen naar aanleiding van de verkenning 7 aanbevelingen, die dienen bij te dragen aan daadwerkelijk inclusief en waardig woonwagenbeleid.

Lees meer en download het rapport op de website van NCDR


De woonwagenwoning: het Eindhovense antwoord op woningnood bij woonwagenbewoners

27 maart 2024

Om het hoofd te bieden aan de woningnood onder woonwagenbewoners leverde woningcorporatie Wooninc. in Eindhoven in 2023 de eerste all-electric woonwagenwoningen op. Deze voldoen aan alle bouwnormen en nemen minder plek in dan de ‘doorsnee’ woonwagen. Het resultaat: meer woonruimte op de schaarse beschikbare ruimte in deze regio. Deze oplossing kwam tot stand door samenwerking met lokale vertegenwoordigers van woonwagenbewoners en de gemeente.

lees verder


Woonwagens realiseren binnen een gebiedsontwikkeling: de Reevedelta in Kampen

25 oktober 2023

Door plaats voor woonwagens te maken binnen nieuwbouwplannen speelt de gemeente Kampen in op de nijpende behoefte van woonwagenbewoners. René Penning, Jolanda den Haan en Julian Aarten van gemeente Kampen delen met Platform31 hoe het meenemen van standplaatsen in een gebiedsontwikkeling hen helpt om een inhaalslag te maken.

Lees verder


Woonwagenwachtlijsten: naar een transparant toewijzingsbeleid

24 oktober 2023

De wachttijd voor een woonwagen of standplaats is vaak nog vele malen hoger dan voor een ‘reguliere’ sociale huurwoning. Het belang van een transparante toewijzing om woonwagenzoekenden zo eerlijk mogelijk aan woonruimte te helpen, neemt toe. Ook zijn er wettelijke richtlijnen om rekening mee te houden. In dit artikel schetsen we hoe de toewijzing van (huur)standplaatsen aan woonwagenbewoners anno 2023 gebeurt. We gaan in op de verschillende loketten waar woonwagenbewoners zich inschrijven, de voorrangsregelingen, en op toewijzing in regionaal verband, via het regionale woonruimteverdeelsysteem.

Lees verder


Op zoek naar alternatieven om de realisatie van woonwagenlocaties te versnellen

13 februari 2023

Het realiseren van nieuwe reguliere standplaatsen en woonwagens voor woonwagenbewoners is om tal van redenen lastig, zo ervaren gemeenten en corporaties. Daarom experimenteren verschillende gemeenten met vernieuwende aanpakken die de realisatie van nieuwe standplaatsen kunnen complementeren.

Lees verder


Kleine uitbreidingen op woonwagenlocaties helpen ook!

16 november 2022

Vier jaar na de invoering van het landelijk beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid hebben veel gemeenten een (nieuw) woonwagenbeleid vastgesteld of staan zij op het punt dit te doen. Wel worstelen zij met de realisatie van nieuwe standplaatsen door hoge (grondstof)prijzen, ruimtegebrek, politieke dilemma’s en lange procedures. Groningen, Weert, Land van Cuijk en een aantal andere gemeenten focussen zich daarom eerst op de uitbreiding van bestaande en/of oude locaties met een klein aantal plekken.

Lees verder


Samen lerend onderweg naar nieuwe woonwagenstandplaatsen in Oss

21 juli 2022

In 2014 tikte het College voor de Rechten van de Mens de gemeente Oss op de vingers: het uitsterfbeleid tast de kern van de woonwagencultuur aan en is daarmee discriminerend. Eind juni 2022 werd de eerste van de acht nieuwe duurzame woonwagens (terug)geplaatst op een oude woonwagenlocatie aan de Brasem. Wat moest er gebeuren om van afbouw- naar opbouwbeleid te komen? En hoe realiseer je vervolgens daadwerkelijk nieuwe standplaatsen? Daarover ging het gesprek met Mart van Lieshout (beleidsadviseur wonen, gemeente Oss) en Frits Vogels (beleidsmedewerker, BrabantWonen).

Lees verder

Foto Mark Middel
Foto: Mark Middel
Netwerk van partijen woonwagenbeleid
Netwerk van partijen woonwagenbeleid (klik om te vergroten)