Kennisdossier Bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling is een complex fenomeen dat verschillende vormen en gradaties kent. Deze ontwikkeling waarbij het inwonersaantal in een bepaald gebied afneemt, grijpt in op allerlei leefdomeinen en beleidsterreinen: van wonen tot onderwijs, van zorg tot bereikbaarheid. De afgelopen jaren is door beleid, onderzoek en experimenten veel kennis en ervaring rond dit vraagstuk opgedaan. Het kennisdossier Bevolkingsdaling geeft u een gestructureerd beeld van de beleidsontwikkeling over de jaren heen, voorziet in informatie, duiding en praktijkvoorbeelden rondom bevolkingsdaling en informeert over de trends en ontwikkelingen rond het vraagstuk.

Leeswijzer

Dit kennisdossier start met een introductie op het onderwerp bevolkingsdaling en schetst de omvang van dit vraagstuk in de Nederlandse context. In het tweede hoofdstuk gaan we in op de Nederlandse beleidsgeschiedenis van bevolkingsdaling en gaan in op de rol van rijksoverheid, provincies en gemeenten. In het derde hoofdstuk vindt u een een overzicht van de cijfers en krimpprognoses over bevolkingsdaling in Nederland. En in hoofdstuk vier lichten wij per domein de ontwikkelingen toe: Wonen, Welzijn en gezondheid, Onderwijs en Economie en arbeidsmarkt). Tot slot geven we in hoofdstuk vijf diverse praktijkvoorbeelden uit het hele land.

krimpkaart-2017-cbs
Krimpkaart 2017 (CBS)