3.6 Conclusie

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat er grote verschillen zijn tussen regio’s als het gaat om de verwachte bevolkingsontwikkeling. In een aantal regio’s aan de randen van het land wordt in de komende decennia een daling van het bevolkingsaantal en vooral een sterke vergrijzing voorzien. Vanwege de complexiteit van het fenomeen bevolkingsontwikkeling en de veelheid van factoren die hierop van invloed zijn, laat de daadwerkelijke ontwikkeling, en vooral op de lange termijn, zich zeer lastig voorspellen. We hebben in dit hoofdstuk verschillende voorbeelden laten zien van prognoses die niet uitkwamen als gevolg van onverwachte gebeurtenissen of ontwikkelingen. We constateren dat prognoses enerzijds de basis bieden voor beleid en van invloed zijn op het imago en op de aantrekkingskracht van een regio, maar anderzijds vaak zachter of minder accuraat zijn dan van tevoren gedacht. Meer aandacht voor onwaarschijnlijkheden en het werken met verschillende scenario’s zijn manieren om de onzekerheden beheersbaar te maken.

Desalniettemin toont de geschiedenis ook aan dat krimpprognoses geen self fulfilling prophecies zijn, geen beloften die zichzelf noodzakelijkerwijs inlossen. Ook in regio’s waar sterke krimp voorspeld wordt, zijn tal van factoren die de bevolkingsontwikkeling een andere kant op kunnen stuwen. Op een deel van deze factoren hebben inwoners, ondernemers en beleidmakers zelf invloed.

groeienkrimp
Bron: Regionale bevolkings- en huishoudensprognose (PBL/CBS)