2. Beleid voor bevolkingsdaling: een korte geschiedenis

Hoewel bevolkingsdaling al vanaf de jaren negentig speelt in Nederland, kwam het als beleidsvraagstuk pas rond 2008 op de agenda. De regio’s die te kampen hadden met bevolkingsdaling waren toen op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen om de negatieve gevolgen ervan tegen te gaan. Sinds die tijd zijn er door overheden, woningcorporaties, ondernemers en bewoners tal van aanpakken opgezet om bevolkingsdaling het hoofd te bieden en de leefbaarheid in krimpgebieden op peil te houden dan wel te versterken. Terugkijkend zijn er sinds 2008 een aantal verschuivingen te zien in de manier van denken over bevolkingsdaling en de manier waarop we daar als samenleving mee omgaan. Tot de dag van vandaag is het een vakgebied in beweging. In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste ontwikkelingen in het beleid rond bevolkingsdaling samen.

het-experiment-sev
Het Experiment, nr 2, pp 16-17, 2010