3. Bevolkingsontwikkeling en prognoses

3.1 Inleiding

Wat zijn de meest recente bevolkingsprognoses voor krimpregio’s en hoe moeten we deze interpreteren? In dit hoofdstuk kijken we allereerst breder naar het fenomeen bevolkingsontwikkeling. Wat zijn stuwende krachten achter groei of krimp en welke ontwikkeling zien we op de lange termijn voor Nederland als geheel? Vervolgens bespreken we de meest actuele prognoses voor krimpregio’s, maar laten we ook zien dat bevolkingsontwikkeling een grillig proces is dat zich maar lastig laat voorspellen. Daarmee komen wij tot de conclusie dat prognoses belangrijke houvast bieden voor beleidsontwikkeling, maar zeker geen self fulfilling prophecies zijn.

groeienkrimp
Bron: Regionale bevolkings- en huishoudensprognose (PBL/CBS)